Як отримати іпотеку по пільговій програмі «єОселя»

Питання отримання кредиту в рамках програми «єОселя» продовжує залишатися актуальним. В нещодавній нашій публікації ми ознайомили читачів із загальними умовами, пов’язаними із пільговим іпотечним кредитуванням.
У цій статті ми детально розглянемо можливість отримання іпотеки за пільговими умовами, перерахуємо необхідні документи та інформацію, розповімо про процедуру узгодження іпотечного кредиту, надамо статистичні дані стосовно кількості виданих кредитів станом на грудень 2023 року, визначимо лідера серед банків за обсягом наданих кредитів, а також розглянемо інші аспекти статистики.

Державна програма «єОселя» реалізується на виконання:

 1. Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України, затверджених постановою КМУ № 856 від 02.82 022 (далі по тексту — Умови, затверджені постановою КМУ № 856), які визначають механізм, критерії та умови забезпечення ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» (далі по тексту — Укрфінжитло) доступного іпотечного кредитування громадян України;
 2. Правил забезпечення доступного іпотечного кредитування громадян України приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» за програмою «єОселя», що затверджені протоколом засідання наглядової ради Укрфінжитло від 29.09.2022 (далі по тексту- Правила УФЖК).

Згідно підпунктів 7 та 11 п. 2 Умов, затверджених постановою КМУ № 856, кредиторами згідно програми виступають Укрфінжитло та уповноважений суб'єкт, який є банківською або спеціальною фінансовою установою з яким Укрфінжитло укладено генеральну угоду.

Наразі лише сім банківських установ працюють за програмою пільгового іпотечного кредитування, а саме:

 • Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України»;
 • Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк»;
 • Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк»;
 • Акціонерне товариство «Скай банк»;
 • Акціонерне товариство «Комерційний банк «Глобус»;
 • Акціонерне товариство «Укрексімбанк»;
 • Акціонерне товариство «Сенс банк».

Деякі статистичні дані.

Станом на 06.12.2023 року переліченими банківськими установами видано 5 511 кредитів на загальну суму 8 136,4 мільйона гривень, з яких:

 • 3 559 кредитів видано для військовослужбовців;
 • 718 кредитів для інших категорій осіб;
 • 562 кредитів для педагогів;
 • 511 кредитів для медиків;
 • 88 кредитів для науковців;
 • 54 кредитів для внутрішньо переміщених осіб;
 • 19 кредитів для ветеранів.

Переважна більшість пільгових кредитів надана АТ «Ощадбанк» (2 347 кредитів), АТ КБ «ПриватБанк» (1 685 кредитів) та АТ «Укргазбанк» (1 352 кредити). 127 кредитів було надано іншими банківськими установами.

Серед загальної кількості кредитів:

 • 69,7% припадає на житло, придбане на вторинному ринку;
 • 29,1% на житло, придбане у забудовника;
 • 1,2% на житло придбане на первинному ринку.

Порядок отримання кредиту.

Згідно п. 12 Умов, затверджених постановою КМУ № 856 для отримання кредиту кандидат подає кредитору в електронній формі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі по тексту — Портал Дія), зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія, заяву, що містить такі відомості:

 1. Прізвище, власне ім'я та по-батькові (за наявності);
 2. Категорію заявника відповідно до п. 3 Умов, затверджених постановою КМУ № 856 (для прикладу: військовослужбовець, працівник закладу освіти, медичний працівник тощо);
 3. Реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;
 4. Громадянство;
 5. Дату та місце народження;
 6. Серію (за наявності) та/або номер паспорта, дату видачі, найменування органу, що його видав, строк дії (за наявності);
 7. Адресу та дату поточного задекларованого (зареєстрованого) місця проживання;
 8. Номер довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, дата її видачі (за наявності);
 9. Дані про членів сім'ї: ступінь родинних зв’язків; прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності); дата народження; реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків; серія та номер свідоцтва про народження (за наявності); серія та номер свідоцтва про шлюб (за наявності); розмір сукупного доходу за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування та Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків на момент заповнення заяви;
 10. Загальну площу житлової нерухомості позичальника (за наявності);
 11. Загальну площу житлової нерухомості членів його сім'ї (за наявності);
 12. Відмітку про відсутність діючих договорів, укладених за Умовами, затвердженими постановою КМУ № 856, визначених пунктом 6 пункту 8 вказаних Умов;
 13. Інформацію про освіту (за наявності);
 14. Відмітку про включення/невключення позичальника або члена сім'ї позичальника до осіб, стосовно яких застосовано спеціальні економічні т інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України «Про санкції», або осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) відповідно до Закону України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)»;
 15. Відмітку про дозвіл кандидата та членів його сім'ї, які будуть виступати поручителями, на доступ до його кредитної історії в бюро кредитних історій, кредитного реєстру Національного банку.

До заяви додаються:

 • Сформована засобами Порталу Дія довідка про суму виплачених доходів та утриманих податків за останні шість місяців за інформацією, наявною в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків на момент заповнення заяви;
 • Індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формою ОК-7, сформовані засобами Порталу Дія, за останні десять років на момент заповнення заяви.

У разі коли у кандидата є повнолітні члени сім'ї заява подається за згодою кожного повнолітнього члена сім'ї на якого розраховується розмір кредиту щодо включення їх у розрахунок кредиту, яка підтверджується електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (даті також — діяПідпис) та відображається в заяві під час її формування.

Практично це відбувається в наступній послідовності:

 • Кандидат за допомогою застосунку Дія формує заяву (вказуючи в певній послідовності перелічені вище дані та інформацію);
 • Після того як кандидат зазначить дані про повнолітніх членів своєї сім'ї (для прикладу про чоловіка) застосунок Дія запропонує надіслати йому заяву-згоду;
 • Такому члену сім'ї (чоловіку) у застосунку Дія надійде повідомлення про необхідність надання згоди на отримання пільгового іпотечного кредитування.
 • В процесі заповнення такої згоди член сім'ї (чоловік) вказує інформацію про розмір власного доходу та іншу інформацію. Згода має бути підписана за допомогою діяПідпис та надіслана кандидату.
 • Після заповнення згоди іншим членом сім'ї, кандидат матиме змогу продовжити заповнення заяви та завершити її подання засобами Порталу Дія.

Кандидат забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві. Адже інформація, вказана у заяві перевіряється шляхом доступу до офіційних реєстрів та баз даних.

Сформована заява з накладеним електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, передається засобами Порталу Дія до кредитора, обраного кандидатом.

Варто зауважити, що при заповненні заяви, кандидат може обрати декілька банківських установ (кредиторів) у яких можна отримати іпотечний кредит (можна обрати один або ж усі сім банківських установ, які працюють за програмою).

За результатами розгляду заяви, поданої в електронній формі, кредитор (кредитори) надсилають кандидату засобами Порталу Дія інформаційне повідомлення з пропозицією щодо доступного іпотечного кредитування (розмір першого внеску, обсяг кредитування тощо).

Після отримання таких пропозицій, кандидат особисто звертається до обраного кредитора для подальшого оформлення іпотечного кредитування.

У разі наявності додаткових обставин (для прикладу: наявність поручителя, наявність у кандидата та членів його сім'ї доходів, інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування), які можуть вплинути на зміну умов іпотечного кредитування (для прикладу зменшити розмір першого внеску тощо), кандидат особисто звертається до обраного кредитора з метою перегляду таких умов.

Після розгляду додатково поданих документів/інформації кредитор може прийняти рішення про зміну умов доступного іпотечного кредитування.

Інформаційне повідомлення щодо отримання іпотечного кредитування на умовах, визначених кредитним договором надсилається позичальнику засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатку Порталу Дія.

Відсоткова ставка.

Кредити, які видаються відповідно до Умов, затверджених постановою КМУ № 856, надаються за процентною ставкою 7 відсотків річних. Лише для окремих категорій осіб, умови договору можуть передбачати компенсацію процентної ставки до 3 відсотків річних. Детальніше про це ви можете ознайомитися у наші статті.

Разом із тим, реальна відсоткова ставка зазвичай є більшою.

Згідно відповіді АТ «Ощадбанк» № 11/1−23/84 083/2023 від 23.11.2023 реальна відсоткова ставка за умовами пільгового іпотечного кредитування складає 8,16% та відповідно 3,92% річних.

Тоді як, примірні умови кредитування АТ КБ «ПриватБанк» (відсоткова ставка, розмір щомісячного платежу тощо) можна обрахувати шляхом внесення вихідних даних у онлайн калькулятор, розміщений на офіційному веб-сайті банківської установи.

Розмір реальної річної процентної ставки за кожним окремим кредитом залежить від обраних споживачем умов (параметрів) кредитування, вартості супровідних послуг банківських установ/третіх осіб та обчислюється окремою банківською установою відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

Для детальної консультації по конкретно вашій ситуації, звертайтесь на гарячу лінію ГО «Донбас СОС» 800 309 110 (дзвінки безкоштовні), або в месенджери Viber/Telegram/Whatsapp за номером 935 006 918. Також можете звернутися безпосередньо до юристів організації на онлайн-приймальню.

0
0