Витрати на оплату праці за працевлаштування ВПО під час дії воєнного стану: як отримати компенсацію

Бойові дії на нашій території вплинули на життя всіх українців. Багатьом мешканцям Донецької області довелося залишити свої домівки, а підприємцям — перенести свій бізнес у безпечніші райони.

Для того, щоб підтримати роботодавців у такий нелегкий час, Уряд запровадив програму надання грошової компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа ВПО. Порядок її надання регламентується постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20 березня 2022 року (далі — Порядок).

Надаватиметься компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після 24 лютого 2022 року (після введення в Україні надзвичайного стану), на умовах трудових договорів (контрактів) про на визначений або невизначений термін), зокрема за сумісництвом.

Одна особа з числа внутрішньо переміщених осіб може бути працевлаштована одноразово на умовах, встановлених порядком.

Умови отримання компенсації:

 • роботодавець перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством;
 • подання роботодавцем в установленому законодавством порядку податкової квартальної звітності або податкової річної звітності за останній звітний період на дату подання заяви на отримання компенсації витрат;
 • роботодавець не є бюджетними установами (за винятком надавачів соціальних послуг), фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Розмір та тривалість компенсації на оплату праці:

Компенсація надається у розмірі 6700 гривень щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати двох місяців з дня працевлаштування особи.

Строки звернення:

Роботодавець не раніше, ніж через п’ять календарних днів після працевлаштування особи звертається до центру зайнятості, розташованого за місцезнаходженням роботодавця.

Як подати документи:

Для подання заяви в електронній формі через портал «Дія» необхідно:

 • створити особистий електронний кабінет користувача на порталі «Дія» та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
 • заповнити, підписати та подати заяву, яка формується засобами порталу «Дія» (Дія — Підприємництво — Послуги — Компенсація за працевлаштування ВПО)і містить такі відомості:
 • найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця, код згідно з ЄДРПОУ;
 • дані про кожну працевлаштовану особу: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • дані про документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених пунктом 2цього Порядку (номер та дата наказу про працевлаштування);
 • розрахунковий рахунок роботодавця.

Для подання заяви через центр зайнятості необхідно підготувати пакет документів:

 • заяву, встановленого зразка;
 • копію наказу про працевлаштування особи;
 • документ, що підтверджує працевлаштування на умовах, передбачених Порядком;
 • відомості про працівників, які є застрахованими особами;
 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Строки розгляду заяви:

Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п’яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.

Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, відмови у її наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви (крім подання заяви через Портал Дія).

Для отримання компенсації витрат за другий місяць роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат.

Засобами порталу «Дія» подається заявка з позначкою «за другий місяць» та заповнюються раніше зазначені поля (або перевіряються на коректність інформація з попередньої заявки).

Через центр зайнятості роботодавець подає відомість про надання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Джерело: ДонбасSOS

0
0